افشای جنجالی رابطه های پنهانی

هنرمندانی که پنهانی ازدواج کردند

در این مقاله نام برخی از ستاره های مشهور که به صورت پنهانی ازدواج کرده اند ارائه شده است.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۱
هنرمندانی که پنهانی ازدواج کرده اند

برخی از بازیگران و هنرمندان مشهور به صورت مخفیانه و دور از چشم مردم و رسانه ها ازدواج کرده اند. در این مقاله نام برخی از ستاره های مشهور که به صورت پنهانی ازدواج کرده اند ارائه شده است.

آلن ریکمن و ریما هورتونآلن ریکمن و ریما هورتون

جنیفر آنیستون و جاستین تروکسجنیفر آنیستون و جاستین تروکس

آنجلینا جولی و براد پیتآنجلینا جولی و براد پیت

استانا کاتیک و کریس بررکلجکاستانا کاتیک و کریس

ان ویلسون و دین وتران ویلسون و دین وتر

رندی تراویس و مری دیویسرندی تراویس و مری دیویس

الکسیس بلدل و وینسنت کارتیسرالکسیس بلدلو وینسنت کارتیسر

کریستن بل و دکس شپاردکریستن بل و دکس شپارد

کری واشنگتن و نامدی آسنقواکری واشنگتن و نامدی آسنقوا

بلیک لایولی و رایان رینولدزبلیک لایولی و رایان رینولدز

ریچل وایس و دانیل کریگریچل وایس و دانیل کریگ

پنه لوپه کروز و خاویر باردمپنه لوپه کروز و خاویر باردم

نایا ریورا و رایان دورسینایا ریورا و رایان دورسی

کالسیتا فلاک هارد و هریسون فوردهریسون فورد

آیلا فیشر و ساشا بارون کوهنآیلا فیشر و ساشا بارون کوهن

هلی بری و اولیویر مارتینزهلی بری و اولیویر مارتینز

زکری لوی و میسی پرگریمزکری لوی و میسی پرگریم

مگی جیلن هال و پیتر سارسگاردمگی جیلن هال و پیتر سارسگارد