افشای جنجالی رابطه های پنهانی

هنرمندانی که پنهانی ازدواج کردند

در این مقاله نام برخی از ستاره های مشهور که به صورت پنهانی ازدواج کرده اند ارائه شده است.

  1. ۱۰ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۱
هنرمندانی که پنهانی ازدواج کرده اند
نوداد -

برخی از بازیگران و هنرمندان مشهور به صورت مخفیانه و دور از چشم مردم و رسانه ها ازدواج کرده اند. در این مقاله نام برخی از ستاره های مشهور که به صورت پنهانی ازدواج کرده اند ارائه شده است.

آلن ریکمن و ریما هورتونآلن ریکمن و ریما هورتون

جنیفر آنیستون و جاستین تروکسجنیفر آنیستون و جاستین تروکس

آنجلینا جولی و براد پیتآنجلینا جولی و براد پیت

استانا کاتیک و کریس بررکلجکاستانا کاتیک و کریس

ان ویلسون و دین وتران ویلسون و دین وتر

رندی تراویس و مری دیویسرندی تراویس و مری دیویس

الکسیس بلدل و وینسنت کارتیسرالکسیس بلدلو وینسنت کارتیسر

کریستن بل و دکس شپاردکریستن بل و دکس شپارد

کری واشنگتن و نامدی آسنقواکری واشنگتن و نامدی آسنقوا

بلیک لایولی و رایان رینولدزبلیک لایولی و رایان رینولدز

ریچل وایس و دانیل کریگریچل وایس و دانیل کریگ

پنه لوپه کروز و خاویر باردمپنه لوپه کروز و خاویر باردم

نایا ریورا و رایان دورسینایا ریورا و رایان دورسی

کالسیتا فلاک هارد و هریسون فوردهریسون فورد

آیلا فیشر و ساشا بارون کوهنآیلا فیشر و ساشا بارون کوهن

هلی بری و اولیویر مارتینزهلی بری و اولیویر مارتینز

زکری لوی و میسی پرگریمزکری لوی و میسی پرگریم

مگی جیلن هال و پیتر سارسگاردمگی جیلن هال و پیتر سارسگارد

نوشتارهای مرتبط

تازه های چهره ها