«شیخ محمد بن علی الرشید» مفتی وهابی که آرایش می کند ! + عکس ها

مفتی های وهابی عربستانی این بار با لوازم آرایش سوژه جهانیان شدند.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
مفتی سعودی که آرایش می کند

«شیخ محمد بن علی الرشید» مفتی وهابی عربستان سعودی که در صفحه شخصی خود ویدئویی را در مورد خوارج و نشانه های آنان به اشتراک گذاشته است از چهره جدید خود رونمایی کرد. این مفتی وهابی عربستان در این ویدئو با چهره ای زنانه ظاهر شده است. وی بیشرمانه ابروهای خود را تمیز کرده و صورت خود را آرایش کرده است.

گفته می شود این مفتی زن نما عربستانی به آرایش کردن صورت اعتیاد پیدا کرده است و در نماز جمعه هم با آرایش حضور می یابد.

شیخ محمد بن علی الرشید

شیخ محمد بن علی الرشید

شیخ محمد بن علی الرشید

شیخ محمد بن علی الرشید

شیخ محمد بن علی الرشید
همرسانی نوشتار: