هدیه تهرانی: سالی هشت بار مرا شوهر می دهند ! + عکس های کمتر دیده شده

زمانی یکی از نشریات زرد گفت وگویی به اصطلاح اختصاصی با مادر هدیه تهرانی می کند و حرفهایی عجیب غریب منتشر می شود . تهرانی با مادرش درباره آن مصاحبه صحبت می کند معلوم می شود هشتاددر صد آن حرفها رااز خودشان در آورده اند.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
هدیه تهرانی

زمانی یکی از نشریات زرد گفت وگویی به اصطلاح اختصاصی با مادر هدیه تهرانی می کند و حرفهایی عجیب غریب منتشر می شود . تهرانی با مادرش درباره آن مصاحبه صحبت می کند معلوم می شود هشتاددر صد آن حرفها رااز خودشان در آورده اند.

هدیه تهرانی البته یک بر واکنش محشری نسبت به این حاشیه سازی ها داده است .او دراین باره گفته :نمی توانم هرروز به این فکر کنم که این نشریات زرد سالی هشت بار مرا شوهر می دهند . خب راه منطقی مقابله بااین جریان چیست ؟منطق می گوید حتی اگر بخواهیم عده این طلاق ها را حساب کنیم با توجه به اینکه من درست در ساعت مقرر پس از سه ماه وده روز شوهر کنم بازهم سالی ده تا شوهر نمی توانم عوض کنم . انتظار دارید به این چیزها فکر کنم؟بروم ودوربیافتم وبگویم چرااین حرفها را می زنید ؟اصلا فرض کنید این کار راهم کردم . آن وقت تیتر می زنند :هدیه تهرانی با حضور در نشریه ما ،ده تا ازدواجش در سال را تکذیب کرد! (ماهنامه فیلم شماره 344)

هدیه تهرانی

هدیه تهرانی

هدیه تهرانی

هدیه تهرانی

هدیه تهرانی

همرسانی نوشتار: