ملکه زیبایی مهمانداران دختر روسیه در سال 2017 + عکس ها

خطوط هواپیمایی در یک مراسم از میان 1500 شرکت کننده 28 مهماندار زن را به عنوان ملکه زیبایی روسیه انتخاب کردند.

  1. ۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

یکی از مراسمی که هر ساله در کشور روس انجام می شود انتخاب ملکه زیبایی است که بر اساس ملاک های داوران بعد از بررسی چندین نفر از میان شرکت کنندگان انتخاب می شوند و تفاوت این مراسم با مراسم مشابه انتخاب ملکه زیبایی همین تعداد بالای منتخبین است. امسال هم با حضور 1500 مهماندار زن گروهی تاج ملکه زیبایی روسیه را بر سر گذاشتند.

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

خطوط هواپیمایی روسیه مسابقه ملکه زیبایی مهمانداران زن را برگزار کرد. دور نهایی این مسابقه با حضور 28 مهماندار زن زیبا از بین 1500 شرکت کننده برگزار شد و "گورینا"ی 26 ساله برنده این مسابقه شد.

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

تصاویر 28 نامزد منتخب مراسم ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه را در عکس های زیر مشاهده می کنید:

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکهملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه

ملکه زیبایی مهمانداران زن روسیه