دلجویى و تمجید شهاب حسینى از خبرنگاران هنرى ! + فیلم

شهاب حسینى از خبرنگاران هنرى در نشست خبرى نمایش «اعتراف» دلجویی کرد

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰