بوسه آقای بازیگر بر صورت عشقش + عکس

علیرضا کمالی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: حضرت روزت مبارک، پات ایستادم مادر همه جوره میدونى که جنگى ام!

  1. ۹ ماه،۱ هفته قبل
علیرضا کمالی بوسه آقای بازیگر بر صورت مادرش +عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

علیرضا کمالی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 

حضرت روزت مبارک پات ایستادم مادر همه جوره میدونى که جنگى ام!به شاه مردان قسم بخاطرت با جهان_ مى جنگم! شمسِ جمالِ تمام مادرها،آنها که هستند و آنها که در دیار باقى دعا گوى فرزند،را عشق است.

بوسه آقای بازیگر بر صورت مادرش +عکس