رفتار تاسف بار محسن افشانی در بیمارستان روی ویلچر + فیلم

رفتار تاسف بار محسن افشانی در بیمارستان با ویلچر سوژه شد.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل