تهیه بزرگترین پیتزا

پخت پیتزای 110 متری در آرژانتین

یک پیتزای 110 متری در آرژانتین تهیه گردید

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
پیتزای 110 متری در آرژانتین

پخت پیتزای 110 متری در آرژانتین

پیتزا پزها، آشپزان و سرآشپزان در روز چهاردهم آگوست اتمام "بزرگ ترین پیتزا لیتورال" در روزاریو، آرژانتین را جشن گرفتند. ده پیتزا پز حرفه ای، همراه با حدود 200 آشپز داوطلب و اعضای اتحادیه سرآشپزان روزاریو، در تهیه این پیتزا 110 متری شرکت داشتند.

پیتزای 110 متری

پیتزای 110 متری در آرژانتین

پیتزای طولانی