دوران نامزدی

کتک کاری در دوران نامزدی امری عادی است؟

کتک کاری در دوران نامزدی امری عادی نیست و ما در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
دوران نامزدی

کتک خوردن در دوران نامزدی
کنار آمدن با همسر خشن کار آسانی نیست. حتی ممکن است خطرناک باشد. هرچند تنش ها و بحران های دوران عقد به ندرت به برخوردهای فیزیکی و کتک منتهی می شود. اما زمانی که این اتفاق افتاد نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. اگر شما در دورانی که به شیرین ترین دوران زندگی معروف است کوچکترین جرو بحثی منجر به کتک خوردن شما شود و این موضوع چندین باره تکرار شود مشخص است که این فرد توانایی کنترل خشم خود را ندارد. البته لازم نیست که این فقط شما باشید که از همسرتان دردوران عقد کتک خورده اید. اگر در این دوران مشاهده کردید که نامزدتان با کوچکترین اتفاقی با دیگران دست به یقه می شود و جنجال به پا می کند می توانید پیش بینی کنید که در دوران زندگی مشترک شما هم ممکن است گاهی خشم همسرتان ر ا برانگیزید و از دست به زن او در آمان نباشید.
کتک خوردن امری غیر عادی
متاسفانه برخی از دختران گمان می کنندکتک خوردن بخشی از زندگی مشترک است و این مسئله غالباً به این بر می گرددکه این افراد در دوران کودکی به قدری کتک خورده و مورد بد رفتاری قرار گرفته اند و یا در خانواده شاهد کتک خوردن مادران خود بوده اند که تصور میکنند کتک خوردن یک وضعیت عادی در زندگی است حتی اگر در دوران عقد و نامزدی اتفاق بیوفتد و با این پیش زمینه وارد یک زندگی مشترک می شوند. در این گونه از مواقع دیده شده است که اگر زن شکایتی نزد اعضای خانواده خود ببرد به علت عادی بودن اینگونه روابط در خانواده ، دختر تشویق به سازگاری و گذشت می شود. واین خود سرآغازی است برای یک شکنجه و زجر طولانی مدت.
مصلحت اندیشی بیجا
دختری در دوران عقد و نامزدی مورد ضرب و شتم همسر آینده اش قرار می گیرد. در این موقعیت بعضی دختران دست به نوعی مصلحت اندیشی می زنندو گمان می کنند هیچ کس نباید متوجه این موضوع شود پس مهر سکوت بر لب می زنند. این بزرگترین اشتباهی است که می توان در دوران عقد مرتکب شد. اگر تصور می کنید این اتفاق فقط همین یک بار به وقوع پیوسته کاملاً در اشتباه هستید، تجربه ثابت کرده است مردی که دردوران عقد همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده در طول زندگی نیز این کار را انجام خواهد داد. و یا اگر فکر کرده اید با این کار خانواده شما واکنش نشان خواهند داد درست فکر کرده اید ، شما باید از پشتیبانی و کمک های خانواده خود بهره بگیرید تا بتوانید این مشکل را حل کنید و یا اگر کار به جدایی و طلاق کشیده شد حامی نیرومندی داشته باشید.


 

 
همرسانی نوشتار: