سلفی روزانه از زندگی مشترک

365 روز زندگی تلخ به روایت سلفی !

این ویدئو با این پیام منتشر شده است: «هر روز یک ویدئو از بدترین سال زندگی من !»

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -

یک زن هنرمند در طول 365 روز از ورودش بە زندگی مشترکش 365 عکس سلفی گرفت و آن را در شبکەهای اجتماعی منتشر و جهانیان را شوکە کرد.

متاسفانه هر چقدر به روزهای آخر این 365 روز نزدیک تر می شویم زندگی تلخ تر می شود. این ویدئو با این پیام منتشر شده است: «هر روز یک ویدئو از بدترین سال زندگی من !»

نوشتارهای مرتبط

تازه های خانواده، فرهنگ و ادب و تربیت