تاملی بر سقط جنین در جهان

بالاترین نرخ سقط جنین در کشور

سقط جنین ناسالم، سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
سقط جنین

تاملی بر نرخ بالای سقط جنین در کشور ؛

نرخ سقط جنین در ایران 220 هزار در سال 1394 بوده که از این میزان کمتر از ۶ هزار سقط قانونی بوده است.

 نرخ سقط جنین در ایران در فاصله ی سال های ۷۷ تا ۹۲ طبق آمار تقریبا سه برابر شده است.

سالیانه تعداد 30300 سقط جنین در هلند انجام می شود که از این میزان بیش از 50 درصد در هفت هفته اول بارداری اتفاق می افتد.

 هلند یکی از کمترین امار سقط جنین در دنیا را دارا می باشد.

 میزان سقط جنین در این کشور عدد 8.5 به ازای 1000 زن می باشد.

 به نظر می رسد که باید برای کاستن از آمار بالای سقط جنین در کشور کار فرهنگی صورت بگیرد.


همرسانی نوشتار: