هنرنمایی فرزند دردسر ساز شد

کتک خوردن پدر به خاطر تقلید صدای پسر !

پسر جوانی که با تقلید ماهرانه صدا تعدادی از اهالی یک روستا را به دردسر انداخته بود موجب شد پدرش به جای وی مورد ضرب و شتم قرار بگیرد.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
کتک خوردن پدر

فردی مدعی شد فریب تقلید صدای پسر جوان را خورده و بابت این موضوع مورد تمسخر اهالی روستا واقع شده است. وی درباره چگونگی این اتفاق گفت: مدتی بود یکی از جوان های روستا با تقلید ماهرانه صدای اشخاص برای خودش یک سرگرمی به وجود آورده و برای برخی از خانواده ها دردسر ایجاد کرده بود که تعدادی از اهالی در مورد این موضوع به پدر وی تذکر جدی داده بودند تا جلوی فرزندش را بگیرد.

این قصه ادامه داشت تا این که شبی شخصی با تلفن خانه من تماس گرفت و ادعا کرد که مسئول شرکت تعاونی روستای مجاور است و به خاطر رفتن به مسافرت از من خواست هر چه زودتر نزد وی بروم تا سهمیه کود کشاورزی ام را دریافت کنم. من هم که اصلا به صدا شک نکردم به خاطر نیاز مبرم به کود شیمیایی، با خودروی وانت نیسانم، خودم را به شرکت تعاونی روستای یاد شده رساندم اما دیدم در شرکت قفل است و هیچ کس در آن اطراف نیست و بالاجبار جلوی در صاحب شرکت رفتم که بعد از چند دقیقه هراسان و نگران از خواب بیدار شد و جلوی در آمد و دلیل آمدن من را جویا شد و من نیز همه ماجرا را برای او تعریف کردم .

 او با کمال تعجب ابراز بی اطلاعی کرد، بعد از شنیدن حرف های مرد صاحب شرکت فهمیدم که کسی من را سر کار گذاشته است و با عصبانیت به خانه برگشتم.

روز بعد وقتی شماره تماس را چک کردم متوجه شدم کار همان پسر دردسر ساز روستاست، به اتفاق چند نفر دیگر مقابل منزل پدرش رفتیم و به شدت به او اعتراض کردیم که او ابتدا منکر خطای پسرش شد و قیافه حق به جانب به خودش گرفت که در آن لحظه کنترلم را از دست دادم و با چوب دستی چند ضربه محکم به او وارد کردم و او را مورد ضرب و شتم قرار دادم که بعد از آن ماجرا هر دو قصد شکایت از یکدیگر را داریم.
همرسانی نوشتار: