اخراج از کار بخاطر حاملگی

تبعیض کاری علیه زنان باردار هلندی

زنان باردار و مادران جوان همچنان با مشکل تبعیض در محل کار مواجه هستند، اما فقط حدود 15% آنها به کارفرما و یا اتحادیه کارگری شکایت می کنند.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
تبعیض کاری علیه زنان باردار هلندی

علت آن این است که آنها معتقدند که شکایت نتیجه ای ندارد.

 این نتایج براساس تحقیق بر روی هزار زن باردار در هلند طی سالهای 2012 تا 2016 انجام شده است.

این مطالعه نشان می دهد که 45 درصد زنان در محل کار خود بدلیل بارداری و یا مادر شدن مورد تبعیض شغلی قرار می گیرند. این رقم در سال 2012 معادل 43 درصد بود.

 10 درصد زنان بدلیل بارداری هر نوع تشویق، افزایش حقوق و یا شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت را از دست می دهند. تمامی این موارد بصورت شفاف توسط سوپروایزر و یا کارفرما به انها اعلام شده است.

تبعیض کاری علیه زنان باردار هلندی

تبعیض همینطور در موقع اتمام قرارداد و یا تعریف شرایط جدید برای تمدید آن نیز اتفاق می افتد. حدود 11 درصد زنان به صراحت بدلیل بارداری، مرخصی زایمان، و یا داشتن فرزند در مراحل استخدامی رد می شوند.