5 سال حبس برای ازدواج با دختران زیر 18 سال

بر این اساس مسئولیت کیفری متخلفان از این قانون بر عهده والدین دختر ، عاقد و قیم است و قانون گذار برای کسانی که از این قانون سرپیچی کنند ،سه تا پنج سال حبس در نظر گرفته است.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
ممنوعیت ازدواج دختران

ازدواج زیر سن قانونی یکی از دلایل اصلی برای ترک تحصیل دختران در قرقیزستان اعلام شده است.

بر این اساس قانون گذار برای کسانی که از این قانون سرپیچی کنند ،سه تا پنج سال حبس در نظر گرفته است.

ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18
همرسانی نوشتار: