شهردار قانون مداری که با تانک از روی خودروی متخلف رد شد !

شهردار پایتخت لیتوانی در اقدامی تعجب برانگیز برای مجازات رانندگان خاطی که اتومبیل های خود را در مناطق ممنوعه شهر پارک می کنند با یک تانک از روی یک مرسدس بنز پارک شده در منطقه خط کشی شده ویژه دوچرخه سواری رد شد و مرسدس بنز را له کرد.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
لینک های دانلود: mp4 (۵٫۳ MB) webm (۱٫۸ MB)

به گزارش نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) «آرتوراس زوکاس» شهردار 43 ساله شهر «ویلنیوس» پایتخت لیتوانی در مقابل دوربین خبرنگاران با رد شدن به وسیله یک تانک از روی یک مرسدس بنز پارک شده روی خط کشی ویژه دوچرخه سواری گفت :‌

از پارک کردن خودرو ها روی خطوط ویژه خسته شدم شاید این تانک ابزار خوبی برای پایان دادن به این مشکل و ترساندن چشم رانندگان خطاکاری باشد که دست به این اقدام می زنند.

شهردار شهر ویلنیوس در توجیه اقدام خود گفت: 

تا کنون صدها شکایت از شهروندان درباره پارک غیر مجاز خودروها در منطقه ویژه دوچرخه یا سایر مناطق پارک ممنوع در شهر دریافت کرده است .

آقای شهردار سپس با فشردن دست راننده خطاکار صاحب مرسدس بنز به وی هشدار داد:

دفعه بعد ماشینت را در مناطق پارک ممنوع پارک نکن ! 

وی سپس با به دست گرفتن یک جارو خرده شیشه های مرسدس بنز را از خیابان جمع کرد و با سوار شدن بر دوچرخه اش خداحافظی کرد و رفت.

این اقدام آقای شهردار بخشی از کمپین رسانه ای او برای ترغیب رانندگان لیتوانیایی به احترام به قوانین رانندگی و پارک نکردن خودروهایشان در اماکن ممنوعه شهر می باشد.