آموزش کاشت زنجبیل

کشت زنجبیل در منزل

در ۱۰ -۱۲ ماه آینده گیاه شما 100 سانتیمتر می شود و ریزوم‌هایی که در جلوی گیاه به وجود می‌آیند را می‌توانید از زیر خاک برش دهید و از آن‌ها استفاده کنید.

  1. ۱ سال،۱۰ ماه قبل
  2. ۰
زنجبیل

قدم اول خرید زنجبیل تاره از سبزی فروشی‌ها است.
در مرحله بعد باید زنجبیل را یک شب در آب گرم خیس کنید.
گلدانی با عمق ۳۰ سانت و دهانه ۳۵ سانت تهیه کنید و خاکی سبک با کمپوست مخلوط کنید و در گلدان بریزید. زهکش بودن خاک گلدان بسیار مهم است. در این گلدان می‌توانید تا ۳ زنجبیل را بکارید.
زنجبیل خریداری شده را روی خاک در عمق چند سانتی از سطح طوری بکارید که جوانه‌ها رو به بالا باشد. آن را در جای سایه در دمای ۲۳-۴۰ درجه قرار دهید. دمای خنک‌تر باعث تعویق در رشد گیاه خواهد شد.
در ابتدا به آن کم آب دهید و سپس هنگامی که جوانه زد آبیاری را بیشتر کنید. در زمستان آبیاری را بسیار کم کنید زیرا گیاه به خواب زمستانی می‌رود.

در ۱۰ -۱۲ ماه آینده گیاه به ۱۰۰ سانتی متر می‌رسد. ریزوم‌هایی که در جلوی همین گیاه به وجود می‌آیند را می‌توانید از زیر خاک برش دهید و از آن‌ها استفاده کنید.

 
همرسانی نوشتار: