آیا اعضای خانواده متوفی حق دریافت مستمری وی را دارند؟

پاسخ روابط عمومی تامین اجتماعی به مستمری به چه میزان و به چه شخصی پرداخت می شود

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
بیمه

 کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: سلام اگر یک نفر بازنشسته تامین اجتماعی که همسر و یک فرزند پسر دارد و همسر او هم بازنشسته تامین اجتماعی است فوت کند مستمری به چه میزان و به چه شخصی پرداخت می شود.

در این زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد:«همسربازمانده می تواند حقوق را دریافت کند. اما اگر پدر فوت کند و دختر مجرد نیز در خانه باشد او هم  می تواند بخشی از مستمری را دریافت کند.»
اما میزان مستمری بستگی به سابقه و میزان آخرین رقم حقوق فرد فوت شده دارد.

 
همرسانی نوشتار: