اختصاصی از اجلاس قدرتهای اقتصادی جهان

منوی غذای رهبران جهان در «اجلاس گروه بیست» چه بود؟

غذای رهبران جهان در اجلاس گروه بیست هانگژوی چین از سوپ قارچ ماتسوتاکه ، آغشته در چای میگو ، خرچنگ در سس پرتقال و سینی مخصوص دسر چینی تشکیل شده است.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
سرویس غذایی رهبران اقتصادی دنیا

منوی غذای رهبران " گروه بیست" در اجلاس هانگژوی چین از سوپ قارچ ماتسوتاکه ، آغشته در چای میگو ، خرچنگ در سس پرتقال و سینی مخصوص دسر چینی تشکیل شده است.

دیمیتری اسمیرنوف ، خبرنگار ویژه ی " کامسامولسکی پراودا" در توییتر خود در اینباره نوشت. ضمنا از رهبران گروه بیست با شراب پکنی پذیرایی کردند که نوع سفید آن محصول سال 2011 و شراب قرمز محصول سال 2012 است.  

غذای سران اقتصادی

سوپ

خرچنگ

شراب