پیشنهاد شگفت انگیز روسیه به هند

بنادر هند از طریق ایران به بنادر خزر متصل شوند !

روسیه به هند پیشنهاد کرد بنادر هند با گسترش مسیر های لجستیکی در چارچوب کریدورهای "شمال ـ جنوب" از طریق بنادر ایران به بنادر روسیه در آستراخان متصل شوند.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
بنادر ایران در خزر

به گزارش نوداد، دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه در همایش روسیه و هند در بمبئی این پیشنهاد را مطرح کرده و خاطرنشان ساخت آستراخان مرکز لوژستیکی کلیدی در کریدور حمل و نقل شمال ـ جنوب است. مانتوروف در راس یک هیئت اقتصادی در حال بازدید از چهار ایالت هند است.