ارزش و قیمت سهام عدالت در بازار !

یک میلیون تومان سهامی که از سال 85تا 94 برای مشمولین در نظر گرفته شده است قیمت بازاری آن دوبرابر گردیده است.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی

به گزارش سرویس اقتصادی نوداد و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی ، پوری حسینی معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: 

یک میلیون تومان سهامی که از سال 85تا 94 برای مشمولین در نظر گرفته شده است قیمت آن در بازار حدودا دوبرابر گردیده است ولی مشمولین میتوانند در صورت تمایل با همان قیمت قبلی الباقی سهام خود را آزاد نمایند. 

پوری حسنی افزود:

یازده سال قبل تعدادی از شرکتهای سرمایه پذیر انتخاب شدند که مقداری از سهام این شرکتها از یک درصد تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص یافت و دولت از سهام این شرکتها یک میلیون تومان سهام برای مشمولین در نظر گرفت و قرار شد از محل سود این سهام تا ده سال اقساط سهام مذکور را دریافت نمایند و برخلاف تصور مردم، دولت سهام را مجانی به مشمولین واگذار نکرد و در حدود ده سال صبر کردند که از محل دریافت سود سهام از شرکتهای سرمایه پذیر،بدهی مردم به دولت پرداخت شود.

وی گفت: 

بعد از ده سال برای یک میلیون تومان سهم حدود 532 هزارتومان قسط از طریق دریافت سود بابت سهام عدالت، پرداخت گردیده و الباقی 468 هزار تومان را هم اگر مشمولین تمایل داشته باشند می توانند واریز نمایند تا بقیه سهام آزاد شود ولی اگر الباقی پرداخت نشود به اندازه همان 532 هزار تومان سهام به آنها تعلق خواهد گرفت.

 رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود:

باید توجه شود که الباقی این سهام که از محل سودهای دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر در طی ده ساله سهام عدالت آزاد نشده است، متعلق به دولت بوده و هست. بعبارتی از اول سهامی داده نشده بودکه حالا برداشته شود.

وی در انتها افزود:

نیازی نیست دودهک پایین جامعه(مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام «ره» و سازمان بهزیستی) الباقی یک میلیون را پرداخت نمایند زیرا آنها از تخفیف 50 درصد سهام عدالت برخوردار بوده اند و لذا این دسته از مشمولین، سهام یک میلیون تومانی خود را دریافت نمایند.همرسانی نوشتار: