اشتباه عجیب دولت در واریز سود سهام عدالت به حساب مردم !

محمدرضا پورابراهیمی امروز در کرمان، توزیع سود سهام عدالت را به جای تحویل اصل سهام به مردم، خطای بزرگ دولتمردان دانست و اظهار داشت: ما در این رابطه تذکر دادیم و دولتمردان تحلیل ما را شنیدند، اما به دلیل فضای پوپولیستی حاکم به این مسئله اقدام کردند و مطمئنا بعدها باید پاسخگوی این رفتار خود باشند.

  1. ۱۱ ماه قبل
خبرگزاری فارس: مردم با دریافت اصل برگ سهام عدالت منفعت بیشتری خواهند داشت

به گزارش سرویس اقتصادی نوداد (سکوی اجتماعی خبر) نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: 

ما گفتیم که سود سهام را توزیع نکنند، بلکه اصل برگ سهام و مالکیت را به مردم بدهند که سود ناشی از آن هم درونش وجود دارد و مردم منفعت بیشتری خواهند داشت.

پورابراهیمی عنوان کرد: 

3 هزار و 600 تا 4 هزار میلیارد تومان پول را بابت 60 تا 70 شرکت بزرگ سهام عدالت ریز می‌شود، در حالی که می‌توانست با تجمیع آنها به راحتی تا 20 هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری آن هم در شرایط رکود اقتصادی ایجاد شود.

وی گفت: 

در شرایطی که تحریک تقاضا به واسط کاهش طرح‌های عمرانی پایین آمده، مسؤولان می‌توانستند این پول را افزایش داده و هزاران شغل ایجاد کنند، اما آن را به پرداخت ماهانه 3 تا 5 هزار تومان تقسیم کرده که هیچ اثری در اقتصاد و قدرت خرید مردم ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 

در این جریان مردم را از 20 هزار میلیارد تومان طرح اقتصادی محروم می‌کنیم که می‌توانستیم آن را به طرح اقتصادی و سرمایه‌گذاری در همین شرکت‌های سهام عدالت تبدیل کنیم.

وی گفت: 

وقتی این سود در طرح‌های سرمایه‌گذاری گذاشته شود، قیمت سهام مردم بالاتر می‌رود و مردم 10 برابر بیشتر انتفاع می‌گرفتند.

پورابراهیمی با انتقاد از توزیع سود سهام عدالت به جای تحویل اصل سهام به مردم، این کار را جفای دولتمردان به اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: 

واگذاری اصل سهام به خودی خود پرداخت سود را هم دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: 

به نظر می‌رسد که انتقادهای دولتمردان طی سال‌های اخیر به هدفمندی یارانه‌ها یک نمایش سیاسی بود، چرا که توزیع سود سهام عدالت به جای اصل سهام به مردم 100 برابر از آن بدتر است.