صرفه جویی در زمان و مکان

نحوه تا زدن و مرتب کردن تی شرت ها برای صرفه جویی در فضا

تا زدن و مرتب کردن تی شرت ها باعث تلف نشدن وقت انسان ها و اشغال کمتر فضای کمد ها و کشوها می شود

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
تا زدن و مرتب کردن تی شرت ها در کمد یا کشو

آیا از باز کردن کمد و دیدن به هم ریختگی لباس هایتان خسته شده اید؟ همین اتفاق نیز در زمان باز کردن کشوها برای پیدا کردن تی شرت های بهم ریخته رخ می دهد. پیدا کردن تی شرتی که شما می خواهید بپوشید تبدیل به کاری می شود که باعث تلف شدن نیمی از وقت تان در صبح می شود. تا کردن و مرتب کردن تی شرت ها به شیوه صحیح قطعاً می تواند باعث تلف نشدن وقت شما و اشغال کمتر فضای کمد یا کشو تان شود. در اینجا نحوه صحیح تا کردن و مرتب کردن تی شرت ها آورده شده است:

 
همرسانی نوشتار: