نشانه های دروغ در چهره افراد

راهکارهای تشخیص دروغ از روی چهره

برخی از نشانه های افراد دروغگو عبارتند از گشاد شدن سوراخ های بینی، گاز زدن لب، تنفس عمیق، و پلک زدن سریع

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
نحوه تشخیص دروغ

خواندن چهره

کارشناسان توصیه می کنند که توجه دقیقی به حالت های ظریفی داشته باشید که مخفی کردن شان کار سختی است؛ تشخیص این نشانه ها اغلب بسیار دشوار است به گونه ای که حتی کارشناسان آموزش دیده در تشخیص شان مشکل دارند. اما این امکان وجود دارد که شما فرد دروغگو را با رنگ قرمز بر روی گونه اش شناسایی کنید، زیرا اضطراب می تواند باعث سرخ شدن افراد شود. نشانه های دیگر موجود در صورت چه چیزهایی هستند؟ گشاد شدن سوراخ های بینی، گاز زدن لب، تنفس عمیق، و پلک زدن سریع، که به این نکته اشاره می کنند که مغز در حالت عادی نیست. این یکی از نشانه های دروغ گفتن است.

زبان بدن

دروغگو ممکن است بازوها و پاهای خود را به سمت داخل بکشد یا حرکاتش را به حداقل برساند، همه چیز کوچکتر به نظر می رسد. همچنین دروغگو ها اکثر اوقات دست شان را در پشت کمرشان قرار می دهند. مردان دروغگو به احتمال زیاد دروغ شان را بیشتر از طریق زبان بدن شان نشان می دهند.

لبخند

لبخند گاهی اوقات احساسات واقعی افراد را می پوشاند. به نحوه لبخند زدن و نیز سایر حرکات صورت افراد توجه کنید. شما باید قادر باشید احساساتی که آنها تلاش می کنند تا پنهان کنند را تشخیص دهید، مانند ترس و خشم. لبخند واقعی تلفیقی از حرکات چشم ها و لبهای افراد است.

نحوه صحبت کردن

اگر گفتار شان تند یا کند شود، شما احتمالاً در حال شنیدن حقیقت نیستید. هنگامی که یک شخص صحبت می کند، وی هم تراز با تنفس خود صحبت می کند. دروغگویان معمولا خلاف این کار را انجام می دهند.

واژگان

سعی کنید کلمات خاصی که افراد می گویند را انتخاب کنید. دروغگو تمایل دارند از کلمات انحصاری مانند "اما"، "نه"، "به جز" و "در حالی که،" اجتناب کنند چرا که آنها با فرآیندهای فکری پیچیده مشکل دارند. آنها از کلماتی مانند "من" بسیار کمتر استفاده می کنند تا از خود شان فاصله بگیرند. همچنین قبل از اینکه آنها به سوال شما پاسخ دهند جمله شان را با چیزی شبیه " هان" یا " آه ... " شروع می کنند و نیز از شما می خواهند سوال تان را تکرار کنید.

رفتار

اگر شما افراد را نسبتا خوب بشناسید، این نشانه ای آشکار است. اگر آنها متفاوت از حالت طبیعی رفتار کنند آنها به احتمال زیاد در حال دروغ گفتن هستند.

تماس چشمی

مگر اینکه آن یک سوال شرم آور باشد، اگر آنها از تماس چشمی با شما مشکل داشته باشند، آنها در حال دروغ گفتن هستند. این امر به نوعی برای افرادی که به هنگام پاسخ دادن به یک سوال شرم آور یا دشوار به دور نگاه می کنند عادی است.

جزئیات

پاسخ های مفصل افراد به پرسش های شما می تواند نشانه ای از دروغ گفتن باشد. هنگام دروغ گفتن ، افراد می خواهند اعمال شان را توجیه کنند و به جزئی ترین حالت ممکن به سوال شما جواب می دهند.

پاهایشان

این عملی است که بیشتر دروغگویان نیز حتی متوجه نمی شوند اما اکثر اوقات، آنها این کار را انجام می دهند. اگر سمت پای شان به محل خروج باشد، به دنبال علائم دیگر دروغ گفتن باشید. این نشانه خوبی است که آنها در حال دروغ گفتن هستند.