ده مهارت کلیدی سرنوشت ساز

صرفاً با درس خواندن و 20 گرفتن، ما انسان های 2020 نخواهیم شد

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود فهرست ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت در سال 2015 و 2020 را منتشر کرده است. این فهرست نکات جالبی برای گفتن دارد.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
ده مهارت در موفقیت

این ده مهارت کلیدی سرنوشت شما را رقم خواهد زد.

مهارت حل مسایل پیچیده مانند 2015 همچنان در رتبه اول در سال 2020 باقی خواهد ماند و کماکان مهمترین مهارت یک فرد در دنیای پیچیده امروز محسوب میشود.

تفکر نقادانه از رتبه 4 به رتبه 2 صعود میکند. این به این معنی است که دنیای جدید نیاز بیشتری به تحلیل نقادانه در ارتباط با وضع موجود و تفکرات و سنتهای گذشته خواهد داشت.

خلاقیت از رتبه 10 به رتبه 3 صعود میکند! بالاترین صعود در جدول! و البته این صعود کاملاً طبیعی به نظر میرسد. با پیچیدگی های روزافزون در دنیای امروز حل مسئله نیاز روزافزونی به خلاقیت خواهد داشت.

مهارت مدیریت انسانها همچنان در 5 مهارت برتر جا خوش می کند. این نشان میدهد که این مهارت اهمیت بالایی دارد.

هوش احساسی/ عاطفی/ هیجانی یک مهارت کاملاً جدید در 10 مهارت برتره! البته به هیچ وجه موضوع جدیدی نیست ولی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

قضاوت و تصمیم گیری با وجود ورود خلاقیت و هوش عاطفی به مکانهای بالاتر جدول, از رتبه 8 به رتبه 7 صعود خواهد کرد! این نشون میده که قضاوت ما و قدرت تصمیم گیری ما برای ساختن دنیای جدید نقش حیاتی داره.

انعطاف پذیری ادراکی یک مهارت جدید هست ... در شیوه و رویکرد ادراکی خودمون باید انعطاف پذیرتر باشیم.

 تحلیل راهبردی:

نگاهی عمیق به این فهرست سه پیام کلیدی برای ما دارد:

مهارت های مرتبط با اندیشیدن در این لیست غوغا می کند. از حل مسایل پیچیده تا انعطاف پذیری ادراکی. ما چقدر واقعا به این مهارت ها مسلط هستیم، مگر نه این است که بسیاری از نکته هایی که در زندگی شخصی و اجتماعی گرفتار آن هستیم ناشی از همین علیل بودن (ناتوانی ما) در حل مسایل، قضاوت، تصمیم گیری و انعطاف پذیری ادراکی است.

وقتی این لیست را با دروس دبستان، دبیرستان و دروس عمومی دانشگاه مقایسه می کنیم، یک شکاف وحشتناک خود را نشان می دهد. متاسفانه نظام آموزشی ما اندیشه ها را می آموزد و نه اندیشیدن را. خیلی نباید به آموخته های نظام آموزشی فعلی تکیه کرد.

 باید برای خود یک برنامه توسعه فردی تنظیم کنیم و هوش هیجانی خود را تقویت کنیم، انعطاف پذیری ادراکی خود را بیشتر کنیم و اصول و فنون مذاکره را بیاموزیم و خلاقیت را تمرین کنیم.

ده مهارت در موفقیت