ماموریت قاچاق 100 آیفون 7 که ناتمام ماند

قاچاقچی که می خواست یک شبه ره صد ساله را طی کند

یک مرد با چسباندن صد دستگاه آیفون 7 به پاها و شکمش سعی بر قاچاق این گوشی ها داشته تا از این طریق سود سرشاری را به جیب بزند که به دام پلیس افتاد.

  1. ۱ سال،۵ ماه قبل
  2. ۰
قاچاقچی آیفون 7

آنچه که باعث شک ماموران محلی و دستگیری این مرد شد راه رفتن نامنظم وی به علت تعداد زیاد گوشی هایی بود که در زیر لباس های خود پنهان کرده بود.

شیوه راه رفتن عجیب یک مسافر چینی، شک مأموران فرودگاه هنگ کنگ را برانگیخت. آنها پس از تفتیش چمدان های وی چیز مشکوکی نیافتند ولی با تفتیش بدنی او، دریافتند که وی بیش از 100 دستگاه آیفون 7 را به دور بدن خود بسته و قصد قاچاق آنها را به چین داشته است.

قاچاقچی آیفون 7همرسانی نوشتار: