1. شهروند خبرنگاری

کلیپ ترفندهایی برای خوش عکس بودن

تمام ژست های درست و نادرست خانمها هنگام عکس گرفتن !

در این ویدئو که برای خانمها تهیه شده، نشان داده می شود که چطور جلوی دوربین بایستند، ژست بگیرند و در نهایت عکسی زیبا داشته باشند.

  1. ۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰