45 روز با لباس عروس سفری به زیباترین نقاط نروژ و سوئد ! عکس ها

این زوج جوان در هوای سرد پاییزی از کوه‌ها و بلندی‌ها بالا رفتند تا عکس‌های زیبایی با لباس عروس را به ثبت برسانند.

  1. ۱ سال،۵ ماه قبل
  2. ۰
45 روز سفر با لباس عروس

 آنها 10 هزار کیلومتر را به وسیله ماشین و 160 کیلومتر را پیاده‌روی کردند تا 580 عکس متفاوت عروسی داشته باشند. 


45 روز سفر با لباس عروس

45 روز سفر با لباس عروس

45 روز سفر با لباس عروس

45 روز سفر با لباس عروس

45 روز سفر با لباس عروس

45 روز سفر با لباس عروس

45 روز سفر با لباس عروس
همرسانی نوشتار: