اولین سلفی تاریخ ایران ! + عکس داخل متن

شاید برای همه ما جالب باشد که اولین عکس سلفی تاریخ ایران را چه کسی از خودش انداخته است.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
ناصرالدین شاه

ناصرالدین شاه با خط خودش در زیر عکس نوشته: 

این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته‌ام.

همرسانی نوشتار: