آموزش و پرورش پاسخگوی تأخیر در پرداخت معوقات فرهنگیان !

اسدالله عباسی عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد وضعیت پرداخت حقوق حق ‌التدریسی‌ها و پیگیری این مسئله اظهار کرد: معوقات این گروه از معلمان مدت زیادی است که پرداخت نشده و آموزش و پرورش باید هرچه زودتر نسبت به واریز این معوقات اقدام کنند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
عباسی

وی ادامه داد: پیگیر این مسئله هستیم تا قبل از پایان خرداد ماه تسویه معوقات حق‌التدریسی انجام شود و این مسئله حق فرهنگیان است که همواره از وزیر آموزش و پرورش برای این مسئله مطالبه داشتیم.

عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: آموزش و پرورش باید پاسخگوی این تأخیر باشد و دلیل آن را به طور شفاف بیان کند تا مجلس بتواند این مسئله را هر چه زودتر بر طرف کند.

وی عنوان کرد: اگر با تأمین بودجه مشکل پرداخت معوقات به طور کامل رفع می‌شود باید آموزش و پرورش این کسری و ما به تفاوت موجود را در غالب لایحه‌ای به دولت به مجلس ارائه دهد تا وضعیت معلمان از این حالت خارج شود.

عباسی یادآور شد: پرداختی به معلمان حق‌التدریس مبلغ بالایی نیست و با احتساب پرداخت منظم نیز این گروه از نظر معیشتی به طور کامل تأمین نیستند بنابراین باید برای پرداخت معوقات آنها کار جدی‌تری انجام شود.

همرسانی نوشتار: