اخبار فرهنگیان

تفاوت بسیار مهم مطالبات بازنشستگان با شاغلان در چیست؟

مبارزه برای حقوق از دست رفته فرهنگیان، ابتدا در زمان دولت اصلاحات وبا صدور مجوز از وزارت کشور توسط ماده ۱۰ احزاب توسط عده ای از فعالان و معلمان کشور ما آغاز گردید.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
بازنشستگان

آیا این تفاوت یک تفاوت ماهوی است یا ریشه این مطالبه گری یکی است؟

مبارزه برای حقوق از دست رفته فرهنگیان، ابتدا در زمان دولت اصلاحات وبا صدور مجوز از وزارت کشور توسط ماده ۱۰ احزاب توسط عده ای از فعالان و معلمان کشور ما آغاز گردید. در ابتدای این جنبش، با وجود تند و تیز بودن این جنبش نوپا خیلی زود توانست عده بسیاری از فرهنگیانی که سالها در حسرت فضای باز سیاسی بودند وارد جرگه حق خواهی، هم در بعد نابرابریهای اموزشی ، وهم در بعد معیشتی اسفبار معلمان نماید.این جنبش به دلیل ناکار آمدی سیستم مدیریتی در بعد کلان خیلی زود توانست جایگاه خود را در بین معلمان بی انگیزه پیدا کند وبه عنوان یک گروه مرجع و مطالب گر در صحنه اجتماعی بروز و ظهور کند. اما به دلیل نوپا بودن .وشعله ور بودن انگیزه های آنها برای هرچه سریع تر رسیدن به خواسته های بایگانی شده خود در آرشیو حکومتی و دخالت نیروهای امنیتی در سرکوب این جنبش خیلی زود بر فعالیتهای آنها اثر گذاشته و زمینه اختلافات در درون کانونها بوجود امد ورود بعضی عناصر دوگانه که سعی می نمودند فعالیت معلمان را سیاسی و…! قلمداد کنند وچوب لای چرخ بگدارند باعث کندی فعالیت معلمان گردید وبه دلیل ارائه گزارشهای خلاف واقع به مسئولان هزینه های گزافی را بر جامعه معلمان وارد نمودندوبا زندانی و تبعید و پرونده سازی برای عده ای از فعالان کشور زمینه انشقاق را برای معلمان فراهم آورند..

با توجه به این اوصاف همکاران بازنشسته ما تا آن زمان دفاع جداگانه ای برای تبعیضی که در حق انها روا داشته شده بود به شکل رسمی و گروهی اعتراضی نداشتند وفکر میکردند که بر اساس قانون هرچقدر به حقوق شاغلان اضافه شود به همان اندازه نیزبه آنها اضافه میشود اما بعد از چند سالی که از زمان بازنشستگی آنها می گذشت متوجه یک گسل عمیق در تفاوت حقوق خود با شاغلان شدند ،وبه دلیل عدم اجرای لایحه م خ ک سال به سال شاهد فاصله بیشتر بین حقوق شاغل وباز نشسته شدیم چرا که وزارت ا و پ برای افزایش حقوق شاغلان از بندهایی استفاده میکرد که این بندها به باز نشستگان تعلق نمیگرفت زیرا ما باز نشستگان دیگر زیر چتر حمایتی ا و پ نبودیم و نها هم بارها در رسانه ها اعلام کردند که افزایش حقوق بازنشستگان به ما ربطی ندارد!.تا با افتتاح فضای مجازی باز نشستگان نیز توانستند به شکل گروهی و سازمان دهی شده خواستار استیفای حقوق قانونی خود شدند.

مهمترین عاملی که باعث افت وریزش حقوقی اکثر بازنشستگان ما شد! عدم اطلاع از مرجع رسیدگی به وضعیت معیشتی همکاران بود،چرا که هنوز بعضی از همکاران ما بر این باورند که سازمان ا و پ باید حقوق ما را افزایش دهد. در صورتی که متولی افزایش حقوق بازنشستگان در درجه اول وزارت رفاه وبه تبع آن صندوق بازنشستگی می باشد که اختلاف کمبود بودجه این دو نهاد باید توسط سازمان برنامه وبودجه تامین شود.وبه همین دلیل وبا این تصور در تجمعات اعتراضی باز نشستگان صف مقدم اعتراضیون بودند!!!

لذا هنوز بعضی از همکاران ما جایگاه دفاعی خود را پیدا نکرده به جای اینکه در گروهای بازنشستگان فعالیت کنند بیشتر شب نشینیهای خود را در گردهای شاغلان به سر میبرند!!.؟هر چند که دفاع از آرمانهای آموزش وپرورش بر عهده همگان میباشد.

میر اقا رضازاده بازنشسته از کرمانشاه
همرسانی نوشتار: