شرایط نقل و انتقالات معلمان و نحوه پرداخت حقوق

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: توازن نیروی انسانی شهر تهران اکنون بین ۷۱ به ۲۹ است، یعنی ۷۱ درصد نیروی انسانی تهران زن و ۲۹ درصد مرد هستند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
بهارلو

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، محسن بهارلو معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص شرایط نقل و انتقالات معلمان، اظهار داشت: 

نقل و انتقال معلمان هر استان با یکدیگر متفاوت است.

وی افزود: 

در شهر تهران نیاز به نیروی انسانی در مقطع ابتدایی زیاد است، ضمن اینکه ساماندهی آموزگاران و همچنین معلمان در مقاطع مختلف متفاوت است.

بهارلو با اشاره به اینکه در مقطع ابتدایی نیاز شدید به آموزگار داریم، خاطرنشان کرد: 

در جنسیت مرد در تمام رشته‌ها و مقاطع تحصیلی نیازمند معلم هستیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص عدم توازن نیروهای مرد و زن در آموزش و پرورش تهران گفت: 

توازن نیروی انسانی شهر تهران اکنون بین 71 به 29 است، یعنی 71 درصد نیروی انسانی تهران زن و 29 درصد مرد هستند.

وی تصریح کرد: 

بنابراین در رشته‌ها وضعیت نیروی انسانی متفاوت است و در مقطع ابتدایی و دبیرستان این موضوع با یکدیگر تفاوت دارد.

بهارلو در خصوص جذب نیروهایی که امسال به استخدام آموزش و پرورش درآمدند، عنوان کرد: 

ساماندهی این دسته از نیروها انجام شده است و نیروهای مرد در همان رشته‌های تخصصی خودشان به کار گرفته می‌شوند، اما در ساماندهی نیروهای خانم فقط در رشته‌هایی که نیاز داشتیم آن را دنبال کردیم.

وی افزود: 

اگر رشته‌ تخصصی خانم‌ها مراقب سلامت، مشاور، امور تربیتی و دبیر تربیت بدنی باشد در این رشته‌ها ساماندهی می‌شوند و مابقی با توجه به اینکه نیاز به آن رشته‌ها نداریم، فقط به شرط آموزگاری نیاز داریم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص پرداخت حقوق افرادی که در نقل و انتقالات از دیگر شهرها به تهران می‌آیند، گفت: 

افرادی که به تهران منتقل شده‌اند یک دیسکت اطلاعاتی به همراه خودشان می‌آورند، ضمن اینکه در حال حاضر پرداخت حقوق به صورت یکپارچه انجام می‌شود و مشکلی برای پرداخت حقوق افراد انتقالی وجود ندارد.
همرسانی نوشتار: