نحوه اعمال ضمن خدمت در حکم کارگزینی معلمان !

برای اطلاع از نحوه اعمال ضمن خدمت در حکم کارگزینی فرهنگیان با ما همراه باشید.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
حقوق فرهنگیان

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، به اطلاع همکاران عزیز می رساند که در اعمال کلاس های ضمن خدمت در احکام کارگزینی هر ساعت کلاس ضمن خدمت نیم امتیاز دارد.

حداکثر ساعات قابل اعمال در حکم کارگزینی ۱۰۰۰ساعت یعنی ۵۰۰ امتیاز است.

و هر سال حداکثر ۲۵۰ ساعت قابل اعمال است .

هر چند ساعت که داشته باشید در حکم قابل اعمال است.

چون این امتیاز در حق شاغل اعمال میشود فقط در پایان سال یعنی در حکم فروردین اعمال میشود.

این کار به صورت سیستمی انجام میشود یعنی در پایان سال سیستم کارگزینی ضمن خدمت ها را از سامانه ltms دریافت و اعمال میکند بنابر این احتیاج به مراجعه ندارد.

همرسانی نوشتار: