پرداخت معوقات معلمان حق التدریسی همزمان با کارکنان رسمی و پیمانی !

رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: 250 میلیارد تومان معوقات باقی مانده حق التدریسی ها است که در صورت تامین شدن نقدینگی نهایتا تا 2 هفته آینده و با حقوق شهریورماه پرداخت می شود.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۱۷
معلم

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، علی الهیار ترکمن در گفت و گویی و در پاسخ به این سوال که معوقات حق التدریسی ها چه زمانی پرداخت می شود؟، اظهار کرد: 

حدود 250 میلیارد تومان حق التدریس شاغلان باقی مانده که برای پرداخت آن در حال پیگیری هستیم؛ البته بخش زیادی از معوقات حق التدریسی ها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه احتمالا تا ۲ هفته دیگر با هماهنگی خزانه و تامین نقدینگی، معوقات حق التدریس هاى شاغل پرداخت می شود، ادامه داد: 

معوقات امتحانات به آموزش و پرورش داده شده و اکنون تنها معوقه ای که به ما گزارش شده مربوط به حق التدریس شاغلان است.

رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به این سوال که تامین اعتبار حقوق حق التدریسی ها برای سال تحصیلی آینده به چه صورت است؟، افزود: 

به استناد تبصره ۹ قانون بودجه سال 96 موظف هستیم همزمان با پرداختی کارکنان رسمی و پیمانی، حق التدریس معلمان شاغل و آزاد را پرداخت کنیم.

اللهیار ترکمن در پایان گفت: 

این موضوع در ۲ ماه ابتدای سال جاری انجام شده است و برای سال تحصیلی آینده نیز اجرایی می شود.