آموزش و پرورش با کسری نیروی انسانی شدید مواجه است !

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال در دوره‌های متوسطه اول و دوم مشکل کمبود نیروی انسانی وجود ندارد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۴
علی زرافشان

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگویی در خصوص «وضعیت نیروی انسانی در مقطع متوسطه»، اظهار داشت: 

در حال حاضر در دوره‌های متوسطه اول و دوم مشکل کمبود نیروی انسانی نداریم.

وی با بیان اینکه امسال نیروهای لازم در این دوره ها تأمین است، ادامه داد: 

در بلند مدت و تا پایان برنامه ششم، آموزش و پرورش با کسری نیروی انسانی شدید مواجه است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینکه «آیا مانند گذشته دبیران این دوره‌های تحصیلی را به دلیل کمبود نیرو به پایه‌های پایین تر انتقال داده می‌شوند»، گفت: 

خیر؛ این موضوع دوبار اتفاق افتد؛ یکی در زمانی که پایه ششم ایجاد شد، نزدیک 60 هزار معلم نیاز داشتیم که باید استخدام می‌کردیم که امکان پذیر نبود و یا اینکه باید از پایه اول راهنمایی که خالی شده بو د و معلمان بیکار شده بودند، استفاده می‌کردیم که در ساماندهی، این معلمان به پایه ششم رفتند.

زرافشان متذکر شد: 

مرتبه دوم، در زمانی بود که پایه نهم ایجاد شد و در آن زمان پایه اول متوسطه دوم را نداشتیم؛ در نتیجه 38 هزار معلم نیاز بود که از این جابجایی استفاده شد.