شیوه نامه اجرایی «طرح تدبیر» آموزش و پرورش منتشر شد !

دفتر آموزش دبستانی شیوه نامه اجرایی طرح تدبیر برای مقطع ابتدایی را منتشر کرد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
وضعیت تعطیلی مدارس

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد و بنابر اعلام کانون تخصصی دانشجو، طرح تدبیر، برنامه ریزی عملیاتی سالانه‌ای است که در مدارس ابتدایی انجام می‌شود. این طرح شامل فرایند منظمی برای شناسائی محدودیت‌ها و نیازهای برآورده نشده است.

طرح تدبیر منابع موجود برای برآوردن این نیازها را بررسی کرده و بطور واقع‌بینانه اولویت اهداف را تعیین می‌کند. در برنامه سالانه طرح تدبیر برای مدارس ابتدایی، برنامه‌ها و فعالیت‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که تغییرات مورد نظر براساس اهداف، برنامه‌های درسی و محتواهای یادگیری ایجاد شده و به توسعه توانمندی و ظرفیت‌های شناختی، نگرشی و مهارتی منجر گردد.

در این شیوه‌نامه،کلیات و تعاریف، فرایند‌های مهم و تأثیرگذار در بهبود عملکرد مدارس و ارزیابی و نتایج شاخص ها و شیوه‌ها زیر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این شیوه‌نامه جداول طرح تدبیر با عناوین گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی، تقویم اجرایی بهبود فرایند مدیریت مدرسه، نمونه فرم پیشنهادی برنامه سالانه مدرس، نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی بهبود فرایند‌های مدیریت مدرسه، فرم ارزیابی بهبود فرایند، نمونه فرم ارزیابی بیرونی فرایندی ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی بر اساس فرم ارزیابی بهبود فرایندها جاگذاری شده است.

همرسانی نوشتار: