تامین بودجه و منابع مالی چالش سخت آموزش و پرورش در سال 96

علی الهیار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: در بررسی چالش‌ها در آموزش و پرورش، تشخیص علت و معلول شاید امری ساده به نظر برسد، ‌اما در عمل کاری سخت و دشوار است.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۲
علی الهیار ترکمن

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: 

در تحلیل‌ها، شناسایی نقطه مداخله بسیار مهم و توجه به اولویت‌ها نیز مهم‌تر است و اگر در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکل شویم، نرخ به‌کارگیری منابع را افزایش می‌دهیم. 

الهیار تغییرات در آموزش و پرورش را اجتناب ناپذیر عنوان و تصریح کرد: 

این موضوع بسیار مهم است که تغییرات را از کجا شروع کنیم بنابراین تغییرات باید ذیل سند تحول بنیادین و با تأکید بر برنامه‌های نتیجه محور و نیازمحور انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: 

همه مسئولین دغدغه‌ها را در ‌آموزش و پرورش می‌دانند ‌اما این دغدغه‌ها باید در قالب یک رویکرد پیگیری شود.

وی سال 96 را از نظر بودجه و منابع مالی سالی سخت خواند و خاطرنشان کرد: 

بر اساس برنامه ششم توسعه، استانی کردن بودجه نیاز به بحث و بررسی و کار کارشناسانه بیشتری دارد که باید به آن پرداخته شود.
همرسانی نوشتار: