اصلاحیه قانون اعمال مدرک فرهنگیان و معلمان !

اصلاحیه بخشنامه مورخ ۱۷ شهریور ۹۴ در خصوص قانون مدرک فرهنگیان به این شرح است.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۱
فرهنگیان

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، طبق بخشنامه مورخه ی هفدهم شهریور ۹۴ هر همکاری با هر مدرکی استخدام شده فقط یک مقطع بالاتر قابل اعمال است. 

تبصره: همکارانی که قبل از ابلاغ بخشنامه (اول مهر ۹۴) شروع به تحصیل نموده اند در صورت تایید کمیته برنامه ریزی منطقه و همچنین تایید کمیته سرمایه انسانی اداره کل مدرکشان قابل اعمال است در صورتی که مدرک از قوانین بالا تبعیت نکند بر اساس بخشنامه قابل اعمال نیست.

لازم به ذکر است این بخشنامه همکارانی را که در تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱ شروع به تحصیل نموده اند را نیز شامل می شود.

همرسانی نوشتار: