نیاز به اعتبار ۱۵ هزار میلیاردی در آموزش و پرورش !

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان به اعتبار عمرانی‌ ۱۵ هزار میلیاردی نیاز دارد گفت: این در حالی است که هیچ اعتباری نداریم.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۱
محمود مهرمحمدی

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، محمود مهرمحمدی با حضور دربرنامه پرسشگر گفت: 

ای کاش بخش عمده تری از توجهات آموزش و پرورش مصروف به تربیت معلم شود؛ به عبارت دیگر هر چه تربیت معلم مورد توجه بیشتر باشد، کلید تحول را بهتر یافتیم و برای ارتقای تعلیم و تربیت کشور سرمایه گذاری می‌کنیم.

وی افزود: 

لازم است از همه همکارانم در دانشگاه فرهنگیان و کارکنان خدوم دانشگاه تشکر کنم؛ ما در انجام وظایف در قبال آموزش و پرورش بعضی وقت‌ها زیر تکالیفی می رویم. مثلا برگزاری ترم تابستانی است تا زودتر دانشجومعلمان در کلاس درس وارد شوند ضمن اینکه برگزاری دوره های مهارت آموزی در طول تابستان انجام می شود.

وی تاکید کرد:

تربیت معلم می تواند کلید تحول در آموزش و پرورش باشد، ارتباط ما با وزارت آموزش و پرورش ارتباط بسیار نزدیکی است؛ دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش یک روح در کالبد هستند و یگانگی داریم و ارتباط خوب از زمان تأسیس دانشگاه با وزرای گذشته و حال آموزش و پرورش داشتیم.

مهر محمدی گفت: 

گاهی اوقات لوازم تکالیفی که بر عهده ماست با توجه به محدودیت آموزش و پرورش از حیث منابع و معوقات گذشته، در اختیارمان قرار نمی گیرد که شامل نیروی انسانی، امکانات و بودجه است.

وی افزود: 

تأمین بودجه با تأخیر زیاد انجام می شود و در برنامه‌های تحولی، نیاز به همکاری عوامل انسانی در سطح مدرسه و منطقه هستیم و در بخش کارورزی، دغدغه ما جدی است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: 

برخی عنوان می کنند دانشگاه فرهنگیان در حال تعطیل شدن است؟، دلیل این موضوع چیست؟، دانشگاه فرهنگیان بر اساس برنامه راهبردی پیش می رود و قرار است برای نیازهای پایدار آموزش و پرورش به نیروی انسانی، سالیانه ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر آموزش ببینند که در برنامه راهبردی روش های ۴ ساله، دو ساله و یک ساله مطرح است.

مهر محمدی تصریح کرد: 

ما از طریق دوره یک ساله مهارت آموزی که هم در دنیا مطرح است و هم در برنامه راهبردی دانشگاه دیده شده است، بخشی از نیازهای آموزش و پرورش را تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه برای تحول در آموزش و پرورش خیلی از بسترها را فاقد هستیم گفت: 

نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در یک شب، راه صد ساله را طی کنیم، چگونه می خواهیم نخبه برتر کشور، دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کند و آیا دانشگاه فرهنگیان با شرایط فعلی در شأن معلم است؟

وی تصریح کرد: 

خروجی های دانشگاه فرهنگیان به ۵۰ هزار نفر می‌رسد، دانش آموختگان به شدت مورد رصد قرار می‌گیرند و آنها را پایش می‌کنیم ولی هنوز نتایج پایش سیستماتیک را در اختیار نداریم؛ اخبار جسته و گریخته نشان می دهد که دانشگاه به رغم محدودیت‌ها، در اجرای تعهدات آموزش و پرورش موفق بوده است.

مهر محمدی بیان کرد: 

بودجه هزینه‌ای امسال ما ۲۲۰ میلیارد تومان، بودجه حاصل از درآمد اقتصادی ۸۵ میلیارد تومان و بودجه تأمین و تجهیز ۴۰ میلیارد تومان است که در مجموع ۳۵۰ میلیارد تومان می شود.

وی گفت: 

فضای کالبدی پردیس ها بسیار فرسوده است و اکثرا تخریبی قلمداد می شوند، بر اساس ارزیابی های طرح و برنامه دانشگاه فرهنگیان برای حل مشکل عمرانی ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز است در حالی که اصلا بودجه عمرانی نداریم و طبیعتا باید از منابع مالی دولت این اعتبار تأمین شود.