نحوه اضافه شدن 2 سال به سنوات خدمت فرهنگیان !

سیدحسن حسینی اظهار داشت: یکی از شروط برای کسی که بخواهد شامل رتبه بندی شود به عنوان مثال برای رتبه عالی ۲۴ سال سنوات، خبره ۱۸ سال، ارشد ۱۲ سال و مقدماتی ۶ سال سابقه نیاز دارد.

  1. ۴ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۱
حقوق و دستمزد
نوداد -

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا امکان اضافه شدن سنوات خدمت سربازی فرهنگیان مرد برای افزودن به سنوات آنها وجود دارد تا این سنوات را برای رتبه بندی برسانند؟»، اظهار داشت: 

یکی از شروط برای کسی که بخواهد شامل رتبه بندی شود به عنوان مثال برای رتبه عالی ۲۴ سال سنوات، خبره ۱۸ سال، ارشد ۱۲ سال و مقدماتی ۶ سال سابقه نیاز دارد.

وی افزود: 

شرط دوم اینکه میانگین سه سال ارزشیابی فرهنگی کمتر از ۹۰ نباشد و شرط بعدی اینکه امتیاز فرم صلاحیت حرفه‌ای را باید به ۸۵ برساند.

حسینی با اشاره به اینکه امکان اضافه شدن سنوات سربازی به سنوات حکم کارگزینی فرهنگیان وجود دارد، خاطرنشان کرد: 

فرهنگیان مرد می‌توانند بابت آن دو سالی که خدمت نظام وظیفه داشتند کسورات مربوطه را پرداخت و سنوات مربوطه را به سابقه اضافه و از مزایای آن استفاده کنند.

مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: 

مشکلی برای استفاده از سنوات خدمت وظیفه عمومی برای سوابق کاری وجود ندارد.


همرسانی نوشتار:

loading...