آخرین جزییات تبدیل وضعیت نیروی پیمانی و قراردادی آموزش و پرورش !

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی ها و قراردادی ها در حال پیگیری است.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
سیدمحمد بطحایی

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم رونمایی از سند فرهنگی و اجتماعی در مورد تبدیل وضعیت نیروهای آموزش و پرورش گفت: 

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی ها و قراردادی ها که حدود۱۲ نفر هستند در حال پیگیری است و امیدوارم بتوانم موافقت دولت را برای تبدیل وضعیت پیمانی ها به رسمی و قراردادی ها به پیمانی جلب کنم.

وی افزود:

امروز پاسخ صریحی که همکاران قراردادی و پیمانی بتوانند دریافت کنند، ندارم و در حال پیگیری هستیم.
همرسانی نوشتار: