تغییرات اساسی در قانون شوراهای آموزش و پرورش !

مدیر امورشوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه آسیب شناسی جامعی از قانون شوراها در حال انجام است گفت: امیدواریم دستاوردها تا پایان سال آماده و به دولت و مجلس ارائه شود تا شاهد بازنگری در قانون شوراها باشیم.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
رسول پاپایی

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد (سکوی اجتماعی خبر) رسول پاپایی در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته شوراها ترتیب داده شده بود با بیان اینکه هفته شوراها از 24 تا 30 دی ماه برگزار می‌شود گفت: امیدواریم قانون شوراها را به افکار عمومی بخوبی معرفی کرده و جایگاه آن را تقویت کنیم.

وی افزود: "مشارکت ملی و نظارت همگانی" شعار امسال است. روز اول این هفته تحت عنوان  «شوراهای آموزش و پرورش، مدرسه، مسوولیت اجتماعی»، روز دوم این هفته تحت عنوان «شوراهای آموزش و پرورش مدرسه و نظارت همگانی» ، روز سوم تحت عنوان «شوراهای آموزش و پرورش، مدرسه مهارت آموزی» ، روز چهارم تحت عنوان  «شوراهای آموزش و پرورش، مدرسه و عدالت آموزشی»، روز پنجم تحت عنوان «شوراهای آموزش و پرورش، مدرسه کانون یادگیری محله» ، روز ششم تحت عنوان  «شوراهای آموزش و پرورش، مدرسه و سبک زندگی اسلامی ایرانی» و روز هفتم تحت عنوان «شوراهای آموزش و پرورش، مدرسه و ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی» نامگذاری شده است.

مدیر امور  شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه آسیب شناسی جامعی از قانون شوراها در حال انجام است گفت: امیدواریم دستاوردها تا پایان سال آماده و به دولت و مجلس ارائه شود تا شاهد بازنگری در قانون شوراها باشیم.

پاپایی با بیان اینکه قبلا شوراها به صورت کلی ارزیابی می‌شدند و بخش عمده آن ناظر بر فعالیت دبیرخانه ها و مستندات کاغذی بود اظهار کرد: در این  دوره نحوه ارزیابی شوراها تغییر کرده است و یکی از آیتم ها، ارزیابی شوراها از حیث شناسایی منابع و ظرفیت های درآمدی جدید است. یکی دیگر از آیتم‌ها از حیث برنامه‌ریزی و دیگری از حیث فعالیتهای دبیر خانه‌ای است.

وی ادامه: در همین راستا شش استان برتر از حیث کارایی شورای آموزش و پرورش معرفی و انتخاب شدند که اصفهان، شهرستانهای تهران، هرمزگان، اردبیل و یزد هستند.