پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی چه شد؟

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در دیدار با معلمان خریدخدمات آموزشی گفت: سامانه جامع خرید خدمات آموزشی ایجاد می‌شود.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
در آستانه روز معلم

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد (سکوی اجتماعی خبر) هفته گذشته مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت حمایت از حقوق معلمان و نظارت جامع بر طرح خرید خدمات آموزشی اظهار کرد:‌ 

با پیگیری‌های وزیر آموزش و پرورش و مساعدت سازمان برنامه و بودجه مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی تا پایان هفته پرداخت خواهد شد.

اما امروز مطلع شدیم علیرغم وعده های داده شده هنوز این مساعدت صورت نگرفته است.