مصوبات مهم تکمیل مدارس نیمه تمام و ارتقای حقوق فرهنگیان !

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از مصوبه این کمیسیون برای تکمیل مدارس نیمه تمام و سرانه واحدهای آموزشی خبر داد.

  1. ۱۱ ماه قبل
مانور ایمنی در برابر زلزله در مدارس -مشهد

به گزارش سرویس فرهنگیان نوداد (سکوی اجتماعی خبر) جبار کوچکی‌نژاد درباره مصوبات امروز کمیسیون تلفیق در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: براساس مصوبه این کمیسیون مقرر شد تا دولت هزار میلیارد تومان از محل خزانه برای تکمیل مدارس نیمه تمام و پروژه‌های آموزشی در دست اقدام اختصاص دهد.

وی افزود: مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اختصاص یک درصد از درآمد بانک‌ها و شرکت‌های سودده به آموزش و پرورش است تا درآمدی که از این محل حاصل می‌شود و حدود 3 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده است، برای ارتقای کیفیت آموزشی مدارس، سرانه آنها و ارتقای حقوق فرهنگیان اختصاص یابد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: از محل این مصوبه که سال گذشته نیز وجود داشت، در سال جاری 900 میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص یافته است.