زمان پرداخت پاداش پایان خدمت و مطالبات فرهنگیان مشخص شد

معاون توسعه و پشتیبانی آموزش وپرورش شهر تهران با اشاره به زمان پرداخت مطالبات مدیران و معاونان مدارس دو نوبته گفت: عمده ترین مطالبات ما در بخش پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۹۶ است.

  1. ۶ ماه،۱ هفته قبل
زمان پرداخت پاداش پایان خدمت و مطالبات فرهنگیان تهران
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

معاون توسعه و پشتیبانی آموزش وپرورش شهر تهران با اشاره به زمان پرداخت مطالبات مدیران و معاونان مدارس دو نوبته گفت: عمده ترین مطالبات ما در بخش پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۹۶ است.

محسن بهارلو در پاسخ به این پرسش که مدیران و معاونین مدارس دونوبته شهر تهران از عدم دریافت حق الزحمه نوبت دوم از فرودین سال گذشته تا به امروز خبر می دهند، مطالبات آن ها چه زمانی پرداخت خواهد شد؟ اظهار کرد: در حال برنامه ریزی هستیم تا پایان خرداد ماه مطالبات این گروه را که تعدادشان زیاد هم نیست پرداخت کنیم.

وی افزود: البته برای پرداخت مطالبات این افراد که رقم آن حدود ۵۰۰ میلیون تومان است، اعتباری تخصیص نیافته است، اما از محل نقدینگی آموزش وپرورش شهر تهران اعتبار مورد نیاز را تامین و پرداخت می کنیم.

معاون توسعه و پشتیبانی آموزش وپرورش شهر تهران درخصوص سایر مطالبات باقی مانده فرهنگیان شهر تهران گفت: در بحث حق التدریس فرهنگیان از سال ۹۶ یک هفته و سال ۹۷ دو ماه باقی مانده است همچنین حق الزحمه امتحانات نهایی خرداد و شهریور ۹۶ باقی مانده است.

بهارلو تاکید کرد: عمده مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۶ است که تعداد این افراد در شهر تهران سه هزار و ۱۳۰ نفر است و به ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات نیاز است و هنوز اعتباری تخصیص نیافته است و در تلاش هستند تا بخشی از اعتبار را تامین و پرداخت کنند.

همرسانی نوشتار: