پایان تب کریمه کنگو !

وزیر بهداشت: تب کریمه کنگو به طور کامل کنترل شده و هیچ آمار جدیدی گزارش نشده است.

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
تب کنگو

سید حسن قاضی زاده هاشمی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در مراسم افتتاح مرکز کاکرین ایران، افزود: تب کنگو در مقایسه با وزیر بهداشت:‌ تب کنگو کاملا کنترل شده استچند هفته قبل به طور کامل فروکش کرده است.

وی تصریح کرد: برخی موارد مطرح شده در فضای مجازی نیز اصلا ابتلا نبود و اثبات هم نشد.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت : متاسفانه نکات ایمنی در مورد ذبح دام یا استفاده از گوشت که همکاران ما اعلام می کنند ، بعضی ها رعایت نمی کنند.

قاضی زاده هاشمی افزود : در مجموع آمار تب کنگو نسبت به سال قبل پایین تر است اما به خاطر بازتاب های فضای مجازی این بحث بالا گرفت.
همرسانی نوشتار: