بیمارستان چینی هم در ایران ساخته می شود !

اسناد همکاری ساخت پنج بیمارستان با حدود ۲ میلیارد دلار اعتبار از سوی شرکت های چینی با استفاده از خط اعتباری فاینانس بانک های این کشور با حضور وزیر بهداشت در پکن امضا شد .

  1. ۱۰ ماه قبل
بیمارستان رحیمیان

به گزارش سرویس سلامت نوداد (سکوی اجتماعی خبر) بر اساس این توافقنامه ها، که به امضای مشاور عالی اقتصادی وزیر بهداشت و شرکت های چینی رسید، بانک های سی دی بی و اکزیم بانک چین خط اعتباری ساخت این بیمارستان ها را تامین خواهند کرد.

طبق این توافقنامه ها، دو بیمارستان هزار تختخوابی در دانشگاه شهید بهشتی، یک بیمارستان هزار تخت خوابی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، یک بیمارستان ۳۳۰ تختخوابی و یک بیمارستان ۵۴۰ تختی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخته خواهد شد.

طبق توافق نامه های امضا شده این بیمارستان ها ظرف چهار سال به بهره برداری خواهند رسید.