بستری شدن بیماران در راهروهای بیمارستان نمازی + عکس ها

بستری شدن بیماران در راهروی بیمارستان نمازی را مشاهده می کنید.

  1. ۲ ماه قبل
  2. ۰
بستری شدن بیماران در راهروی بیمارستان نمازی + تصاویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

بیماران بیمارستان نمازی در شهر شیراز استان فارس به علت کمبود تخت و ازدحام زیاد در راهرو بیمارستان بستری شدند و شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان عکس هایی را تهیه و ارسال کرده است.

بستری شدن بیماران در راهروی بیمارستان نمازی + عکس ها

بستری شدن بیماران در راهروی بیمارستان نمازی + عکس ها

بستری شدن بیماران در راهروی بیمارستان نمازی + عکس ها

بستری شدن بیماران در راهروی بیمارستان نمازی + عکس ها