تصاویری عجیب و خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی ! + عکس ها

خنده دارترین عکسها از مجرمانی که در زندان مو های خود رابه اشکال عجیب‌وغریب درآورده اند و عکس انها در رسانه ها منتشر شده است. مجرمان و متهمان زندان های ایالات امریکا و اروپا اکثرا چهره های ناب و متمایز دارند , چهره هایی که در اینبخش از سرگرمی نمناک به تفاوت آنها در مدل مویشان می‌پردازیم .

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) عکس هایی که مشاهده میکنید به وضوح گویای طنز بودن مدل مو های این افراد پیشینه دار است و نیاز به توضیحات خاصی نخواهد بود. در بین عکسها افت های عجیب , مو های تراشیده نصفه و نیمه و حتی زنی را میبینید که موهایش ابزار فرکننده مو دارد که از قرار معلوم این بانو مهلت نکرده قبل از بازداشت شدن آنها را باز کند.

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار مدل موهای عجیب این زندانی ها

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

انواع مدلهای مو افراد مجرم در زندان

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکسهای طنز از مدلهای موی افراد تبهکار

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکسهای طنز مجرمان

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی