ویلای فوق لاکچری آقای بازیگر در کنار ساحل + عکس ها

«لئوناردو دی کاپریو» (Leonardo DiCaprio) یک ویلای ساحلی مجللی در منطقه ساحلی "Malibu Colony" که یک محوطه خصوصی شناخته شده مخصوص افراد مشهور و کارآفرینان ثروتمند است خریداری کرده است. در ادامه دکوراسیون داخلی این ویلای ساحلی را گردآوری کرده ایم.

  1. ۱۰ ماه قبل
دی کاپریو

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) «لئوناردو دی کاپریو» (Leonardo DiCaprio) در منطقه ساحلی "Malibu Colony" که یک محوطه خصوصی شناخته شده مخصوص افراد مشهور و کارآفرینان ثروتمند است در  سپتامبر 1998 یک ویلای ساحلی به قیمت 1.6 میلیون دلار خریداری کرد. قیمت این ویلا در سال 2016 به 10.95 میلیون دلار رسیده است.

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 1

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 1

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 2

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 2

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 3

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 3

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 4

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 4

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 5

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 5

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 6

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 6

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 7

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 7

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 8

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 8

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 9

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 9

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 10

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 10

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 11

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 11

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 12

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 12

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 13

دکوراسیون داخلی ویلای ساحلی لئوناردو دی کاپریو Leonardo DiCaprio - عکس شماره 13