حرکت جالب استاد زیباکلام!

خیزش قهرمانانه و صخره نوردی برای جلوگیری از لگدمال کردن پرچم!

  1. ۱ سال،۵ ماه قبل
  2. ۰
لینک های دانلود: mp4 (۱٫۹ MB) webm (۶۴۰٫۲ KB)

 زیباکلام پس از مواجه با پرچم اسرائیل که روی ورودی درب دانشگاه آزاد مشهد قرار داده شده بود محتاطانه و با زحمت از کنار آن خیز برمی‌دارد و سپس بر فرار از گام برداشتن روی پرچم قرار داده شده در کف پلکان یکی از طبقات که به نظر می‌رسد به صورت عمدی در مسیر ورود وی قرار داده شده باشد، ناچار می‌شود تا از نرده های کناری پلکان آویزان شده و از آن بالا رود. به نظر می‌رسد در ادامه نیز در طبقات دیگر دانشگاه به مانند فیلم سینمایی «تنها در خانه» تله های دیگری در مسیر وی قرارداده شده باشد که از سرنوشت برخورد آن ها با استاد تاکنون خبری منتشر نشده است!
همرسانی نوشتار: